Εκτύπωση

Θύτες

συμπεριφορα Θυτη-νταη

Η συμπεριφορά του θύτη παρατηρείται σε άτομα τα οποία έχουν την τάση να ελέγχουν τους άλλους. Ο νταής πιστεύει ότι τα άτομα ή το άτομο - στόχος είναι πιο αδύναμα/ο σωματικά, νοητικά, κοινωνικά, συναισθηματικά ή και σε συνδυασμό των παραπάνω και ικανοποιείται φοβερίζοντας ή και βλάπτοντας το στόχο του. Συνήθως διαθέτει κοινωνικές δεξιότητες που τον διευκολύνουν να μιλάει γλυκά και να φαίνεται αθώος, ενώ οι παρατηρητές της εκφοβιστικής συμπεριφοράς του αποφεύγουν να τον αντιμετωπίσουν, επειδή θα μπορούσαν εύκολα να αποτελέσουν τον επόμενο στόχο τους!

Έτσι, ο νταής μαθαίνει ότι μπορεί να αποφεύγει τις συνέπειες των πράξεών του και η ενσυναίσθησή του (η ικανότητά του δηλαδή, να αντιλαμβάνεται τα συναισθήματα των άλλων) μειώνεται.

προσοχη ! Ο νταής θεωρεί διασκεδαστικό το να διαδίδει διάφορες φήμες, οι οποίες γνωρίζει ότι δεν αληθεύουν, επειδή αυτό ακριβώς δείχνει ότι μπορεί να βρει αφορμή χωρίς να υπάρχει καμία απολύτως αιτία!